Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 91/4 w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc”

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 2020-09-22, godzina: 10:00 Ogłoszenie nr 578767-N-2020 z dnia 2020-08-27 r. Gmina Sierpc: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid. 91/4 w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r. (2)

Ogłoszenie nr 564261-N-2020 z dnia 2020-07-20 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie nr 551655-N-2020 z dnia 2020-06-17 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy S

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA: Zmian terminu składania ofert Ogłoszenie nr 545211-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. Gmina Sierpc:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z TERENU GMINY SIERPC W OKRESIE OD 01.07.2020R. DO 30.06.2021R.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.04.2020r. w Suplemencie...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 (2)

Ogłoszenie nr 628854-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. Gmina Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020

Ogłoszenie nr 621378-N-2019 z dnia 2019-11-12 r. Gmina Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: