Rejestr Instytucji Kultury

INFORMACJA O REJESTRZE ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NIM ZAWARTYCH:


(Podstawą do prowadzenia rejestru instytucji kultury zwanego dalej Rejestrem są regulacje zawarte w art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.: Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz zasady przyjęte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (DzU z 2012r., poz. 189).

 

Informacje zawarte w Rejestrze są jawne. Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości Rejestru (udostępnienie danych zawartych w Rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora)
  2. wydanie odpisu z Rejestru albo księgi rejestrowej

Organizator prowadzący Rejestr wydaje urzędowy poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Odpis z Rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze, natomiast odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.


Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dania otrzymania  wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Rejestr Instytucji Kultury Gmina Sierpc

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1183
24 maja 2017 14:10 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 maja 2017 14:10 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 maja 2017 14:09 (Mariusz Staniszewski) - Zmiana treści zakładki.