Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe, Gmina Sierpc - ETAP III

Numer ogłoszenia: 192911 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dostawa oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 178749 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Numer ogłoszenia: 166919 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 2

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Sierpc: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu Numer ogłoszenia: 163881 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 978 000 PLN.

Polska-Sierpc: Usługi udzielania kredytu 2014/S 132-236884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - patrz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 147173 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc Numer ogłoszenia: 119297 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Numer ogłoszenia: 155899 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe Gmina Sierpc - ETAP II

Numer ogłoszenia: 136117 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane