Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r. (2)

Ogłoszenie nr 564261-N-2020 z dnia 2020-07-20 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie nr 551655-N-2020 z dnia 2020-06-17 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy S

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA: Zmian terminu składania ofert Ogłoszenie nr 545211-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. Gmina Sierpc:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z TERENU GMINY SIERPC W OKRESIE OD 01.07.2020R. DO 30.06.2021R.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.04.2020r. w Suplemencie...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 (2)

Ogłoszenie nr 628854-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. Gmina Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020

Ogłoszenie nr 621378-N-2019 z dnia 2019-11-12 r. Gmina Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2019-2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 582400-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. Gmina Sierpc: Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. (ponowne postępowanie)

Ogłoszenie nr 562507-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. OGŁO

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2020r.

Ogłoszenie nr 557806-N-2019 z dnia 2019-06-06 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2020r.