Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie nr 551655-N-2020 z dnia 2020-06-17 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy S

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA: Zmian terminu składania ofert Ogłoszenie nr 545211-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. Gmina Sierpc:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z TERENU GMINY SIERPC W OKRESIE OD 01.07.2020R. DO 30.06.2021R.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.04.2020r. w Suplemencie...