Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierpc w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-031/12 pt. Z indywidualizacją stawiamy na rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer ogłoszenia: 219999 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe, Gmina Sierpc

Numer ogłoszenia: 377762 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Numer ogłoszenia: 198453 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Udzielenie kredytu długoterminowego na 2012r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

Numer ogłoszenia: 184835 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...

Przebudowa drogi gminnej Sudragi -Wernerowo od km 2+000 do km 4+152,40

Przebudowa drogi gminnej Sudragi -Wernerowo od km 2+000 do km 4+152,40 Numer ogłoszenia: 309384 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Sierpc: Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc Numer ogłoszenia: 291784 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu Program aktywnej integracji w gminie Sierpc..

Sierpc: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu Program aktywnej integracji w gminie Sierpc. Numer ogłoszenia: 265744 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

Sierpc: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc Numer ogłoszenia: 148883 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Sierpc w okresie od 05.09.2012r. do 20.06.2013r. - zupa z wkładką lub drugie danie.

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Sierpc w okresie od 05.09.2012r. do 20.06.2013r. - zupa z wkładką lub drugie danie. Numer ogłoszenia: 215706 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publi...