Przetargi

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Z TERENU GMINY SIERPC W OKRESIE OD 01.07.2020R. DO 30.06.2021R.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004  roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.04.2020r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 081-191422.


Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22.05.2020 r. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego ogłoszenia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2020 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 384
12 czerwca 2020 12:57 (Joanna Karolewska) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2020 14:03 (Joanna Karolewska) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2020 08:50 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)