Ewidencja zezwoleń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.