Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Sierpcu, pok. 102

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

 

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy.

Podstawa prawna

 

art. 111, ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 518
18 stycznia 2018 14:31 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika.
18 stycznia 2018 14:30 (Mariusz Staniszewski) - Utworzenie sprawy.