Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1) kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej, terenu objętego wnioskiem,  zawierającej określenie granic terenu  objętego wnioskiem i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe 1:2000) i potwierdzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w przypadku zmiany załączników graficznych)

2) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz dokonaną opłatą skarbową – 17 zł.

3)   kopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami

4)   wypis uproszczony z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej oraz działek sąsiadujących

Opłaty

opłata skarbowa: 10 zł – wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

             /z opłaty zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe/

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2013 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1343
31 stycznia 2017 13:07 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika.
31 stycznia 2017 13:07 (Mariusz Staniszewski) - Usunięcie załącznika.
31 stycznia 2017 13:05 (Mariusz Staniszewski) - Aktualizacja danych sprawy.