Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostęnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji o środowisku jest prawem obywatelskim, przyznanym przez Konstytucję RP z 1997 roku. Art. 74 ust. 3 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie, a więc podejmowanych w tej mierze działaniach. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą...