Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2018 roku dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku

 

W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego  suszy oraz napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w uprawach rolnych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Gminy Sierpc spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wójt Gminy Sierpc informuje o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód.

 Wzór wniosku o szacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu pok. 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu pod adresem: www.gmina.sierpc.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię „wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok” złożonego do ARiMR
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt  - IRZ/ księga  stada/ paszporty (dotyczy producenta rolnego prowadzącego także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie),
  • zaświadczenie z ARiMR o ilości zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna).

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pokój 110) w godzinach pracy Urzędu do dnia
 06 lipca 2018 roku. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 110 i 111 lub pod numerem telefonu 24/275 57 01 wew. 24 lub 15.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 1175
25 czerwca 2018 15:03 (Joanna Karolewska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_wniosek___.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 14:54 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 14:54 (Joanna Karolewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)