WNIOSEK na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  -  2 egz.;

2) wypis z rejestru gruntów dla działki, na którą ma być zlokalizowany zjazd;

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości do której ma być wybudowany lub przebudowany zjazd – 1 szt.

4) pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo i dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,

5) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca;

6) inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

Opłaty

- nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie dot. zjazdu związanego z budownictwem mieszkaniowym

- zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu dla celów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym – 82 zł

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

- z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2017 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 688
16 stycznia 2017 14:10 (Mariusz Staniszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2017 14:10 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2017 14:09 (Mariusz Staniszewski) - Aktualizacja danych sprawy.