Komunikaty o zagrożeniach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie nr 36 upał

Warszawa, dnia 23.06.2016 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84 www.mazowieckie.pl WBZK-I.7011.3.36.2016 wg rozdzielnika Biuro Prognoz Meteorologicznych...