Komunikaty o zagrożeniach (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie nr 1

Warszawa, dnia 3.01.2017 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84 www.mazowieckie.pl WBZK-I.7011.3.1.2016 wg rozdzielnika Biuro Prognoz Meteorologicznych...