Odpady komunalne

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sierpc zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1454 z późn. zm.), Gmina Sierpc informuje, że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sierpc zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

  • Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w m. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

 

  • Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych i Odpadów Selektywnie Zebranych w m. Poświętne ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk zarządzany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 4, 09- 100 Płońsk

 

  • Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Rachocinie eksploatowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Karolewska
Ilość wyświetleń: 151
14 marca 2019 09:14 (Joanna Karolewska) - Opublikowanie dokumentu.
14 marca 2019 09:14 (Joanna Karolewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 marca 2019 09:14 (Joanna Karolewska) - Dodanie załącznika [miejsca_zagospdarowania_odpadow.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)