Inne dokumenty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Plocku

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Plocku