Inne (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia 49 uczestników obozu językowo-logopedycznego w ramach projektu Szkoła Równych Szans dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc Podstawa udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości...

Zapytanie oferowe na zakup i dostawę sprzętu do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach realizacji projektu Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI podziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Sierpc,ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc Podstawa udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie...