Inne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia 49 uczestników wycieczki dydaktycznej w ramach projektu Szkoła Równych Szans dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. (Toruń)

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc Podstawa udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)...