Oferty pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc poszukuje pracownika na stanowisko: Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Nazwa i adres Jednostki: ...

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W BLEDZEWIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/OKIZ/17 Wójta Gminy Sierpc z dnia 18 maja 2017r. WÓJT GMINY SIERPC OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie, Bledzewo 11a, 09-200 Sierpc 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakres obowiązków: Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. opłat lokalnych i egzekucji.

Wójt Gminy Sierpc OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. opłat lokalnych i egzekucji. Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych: Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do spraw opłat...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Wójt Gminy Sierpc OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor Ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ) oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych: Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Sierpc OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych: Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko...

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Sierpc, 04-12-2013 r. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc II. Stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ III. Niezbędne wymagania od kandydatów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych...

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu "Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest : zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy...