Oferty pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pracy - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STONOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU UL. NARUTOWICZA 21C REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYMIAR CZASU PRACY: 1 /1 Data publikacji: 02.07.2018r. Podstawa prawna ogłoszenia i przeprowadzenia...

Ogłoszenie o naborze - KIEROWNIK Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku I. Wymagania niezbędne : 1) obywatelstwo polskie 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo...

Ogłoszenie o pracy - MŁODSZY REFERENT DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY REFERENT DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY Zakres obowiązków: Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu. Prowadzenie ewidencji korespondencji. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków,...

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo) (2)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc poszukuje pracownika na stanowisko: Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Nazwa i adres Jednostki: ...

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc poszukuje pracownika na stanowisko: Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Nazwa i adres Jednostki: ...

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W BLEDZEWIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/OKIZ/17 Wójta Gminy Sierpc z dnia 18 maja 2017r. WÓJT GMINY SIERPC OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie, Bledzewo 11a, 09-200 Sierpc 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakres obowiązków: Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. opłat lokalnych i egzekucji.

Wójt Gminy Sierpc OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. opłat lokalnych i egzekucji. Wymagania zgodne art. 3 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 oraz z kartą - Opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych: Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko do spraw opłat...