Oferty pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pracy - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STONOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU UL. NARUTOWICZA 21C REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYMIAR CZASU PRACY: 1 /1 Data publikacji: 02.07.2018r. Podstawa prawna ogłoszenia i przeprowadzenia...

Ogłoszenie o naborze - KIEROWNIK Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku I. Wymagania niezbędne : 1) obywatelstwo polskie 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo...

Ogłoszenie o pracy - MŁODSZY REFERENT DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY

Wójt Gminy Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY REFERENT DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY Zakres obowiązków: Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu. Prowadzenie ewidencji korespondencji. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków,...

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo) (2)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc poszukuje pracownika na stanowisko: Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Nazwa i adres Jednostki: ...

Ogłoszenie o pracy - Główny Księgowy (umowa na zastępstwo)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc poszukuje pracownika na stanowisko: Głównego Księgowego (umowa na zastępstwo) Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracy i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 1. Nazwa i adres Jednostki: ...