Informacja o zużytym spręcie elektrycznym i elektronicznym

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Od 1 października 2006 roku do obowiązkowych zadań własnych gminy należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Stosownie do