Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 582400-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. Gmina Sierpc: Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. (ponowne postępowanie)

Ogłoszenie nr 562507-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. OGŁO

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2020r.

Ogłoszenie nr 557806-N-2019 z dnia 2019-06-06 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2020r.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SIERPC W OKRESIE OD DNIA 01 LIPCA 2019 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Ogłoszenie nr 556792-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. Gmina Sierpc: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SIERPC OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówien...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2018-2019

Ogłoszenie nr 643427-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2019r.

Ogłoszenie nr 574939-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czer

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc w okresie od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie nr 569661-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Gmina Sierpc: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 16.08.2018 r. do 30.06.2019 r.

Ogłoszenie nr 567167-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Sierpc: Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 16.08.2018 r. do 3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Zajęcia rozwojowe w ramach projektu „Szkoła równych szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt....