Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont dróg gminnych na terenie gminy Sierpc

Sierpc: Remont dróg gminnych na terenie gminy Sierpc Numer ogłoszenia: 165334 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana...

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Sierpcu.

Sierpc: Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Sierpcu Numer ogłoszenia: 21393 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana...