Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OLEJ OPAŁOWY - Dostawa.

Sierpc: OLEJ OPAŁOWY - Dostawa Numer ogłoszenia: 35117 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie,...

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie.

Sierpc: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie. Numer ogłoszenia: 7809 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie

Sierpc: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie Numer ogłoszenia: 348729 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc - zamówienie uzupełniające

Sierpc: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 409360 - 2011; data zamieszczenia:...

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Sierpc: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Numer ogłoszenia: 403556 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Udzielenie kredytu długoterminowego na 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

Sierpc: Udzielenie kredytu długoterminowego na 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł. Numer ogłoszenia: 340128 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUDRAGI - WERNEROWO - ETAP I

Sierpc: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUDRAGI - WERNEROWO - ETAP I Numer ogłoszenia: 264348 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp....

Usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024 275 57 01. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc

Sierpc: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc Numer ogłoszenia: 190962 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIEJSCOWOŚCI PIASKI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024 275 57 01. Adres strony internetowej zamawiającego:...