Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Studzieńcu w roku szkolnym 2012/2013

Sierpc: Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Studzieńcu w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 130169 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sudragach

Sierpc: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sudragach. Numer ogłoszenia: 112352 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu...

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bledzewie

Sierpc: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bledzewie Numer ogłoszenia: 112600 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu...

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Susku

Sierpc: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Susku Numer ogłoszenia: 112454 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana...

Zakup Sprzętu w ramach realizacji Projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Sierpc: Zakup Sprzętu w ramach realizacji Projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Numer ogłoszenia: 42601 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

OLEJ OPAŁOWY - Dostawa.

Sierpc: OLEJ OPAŁOWY - Dostawa Numer ogłoszenia: 35117 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie,...

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie.

Sierpc: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie. Numer ogłoszenia: 7809 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie

Sierpc: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do Gimnazjum w Borkowie Kościelnym i Susku, wycieczki, konferencje i warsztaty letnie Numer ogłoszenia: 348729 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc - zamówienie uzupełniające

Sierpc: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń beneficjentów ostatecznych w roku 2011, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program aktywnej integracji w gminie Sierpc - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 409360 - 2011; data zamieszczenia:...

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Sierpc: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Numer ogłoszenia: 403556 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...