Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 116768 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57...

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Piaski

Numer ogłoszenia: 114778 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Dostawa oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 110642 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Wykonanie usługi pełnego wyżywienia i zakwaterowania (zapewnienia noclegów)

Sierpc: Wykonanie usługi pełnego wyżywienia i zakwaterowania (zapewnienia noclegów) Numer ogłoszenia: 37485 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Wykonanie podbudowy i wyrównania istniejącej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ramach bieżącego utrzymania drogi wewnętrznej w miejscowości : a) Wilczogóra w km 0+000 do km 1+300 b) Borkowo Wielkie - ulica Szkolna w km 0+000 do km 0+272 c) Borkowo Kościelne - ulica Młyńska w km 0+000 do km 1+165

Numer ogłoszenia: 400184 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...

Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierpc w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-031/12 pt. Z indywidualizacją stawiamy na rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer ogłoszenia: 219999 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe, Gmina Sierpc

Numer ogłoszenia: 377762 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-066/11 pt. WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Numer ogłoszenia: 198453 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Udzielenie kredytu długoterminowego na 2012r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.000 zł.

Numer ogłoszenia: 184835 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...

Przebudowa drogi gminnej Sudragi -Wernerowo od km 2+000 do km 4+152,40

Przebudowa drogi gminnej Sudragi -Wernerowo od km 2+000 do km 4+152,40 Numer ogłoszenia: 309384 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul....