Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Sierpc w formie gorącego posiłku - zupa z wkładką lub drugie danie od 06.09.2013r. do 20.06.2014r.

Numer ogłoszenia: 115309 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu , ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 24...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Numer ogłoszenia: 91899 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole w Studzieńcu , Studzieniec 27, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 24 2750974. Adres...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc tel. 24 275-57-01, fax 24 275-57-01 w. 29, OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borkowo Kościelne, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 117242 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 117020 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 116768 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57...

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w miejscowości Piaski

Numer ogłoszenia: 114778 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Dostawa oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 110642 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Wykonanie usługi pełnego wyżywienia i zakwaterowania (zapewnienia noclegów)

Sierpc: Wykonanie usługi pełnego wyżywienia i zakwaterowania (zapewnienia noclegów) Numer ogłoszenia: 37485 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Wykonanie podbudowy i wyrównania istniejącej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w ramach bieżącego utrzymania drogi wewnętrznej w miejscowości : a) Wilczogóra w km 0+000 do km 1+300 b) Borkowo Wielkie - ulica Szkolna w km 0+000 do km 0+272 c) Borkowo Kościelne - ulica Młyńska w km 0+000 do km 1+165

Numer ogłoszenia: 400184 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...