Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 978 000 PLN.

Polska-Sierpc: Usługi udzielania kredytu 2014/S 132-236884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Sierpc ul. Biskupa Floriana 4 Punkt kontaktowy: ul. Biskupa Floriana 4 Osoba do kontaktów: Margota Zimerman 09-200 Sierpc POLSKA Tel.: +48...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - patrz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 147173 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc Numer ogłoszenia: 119297 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Numer ogłoszenia: 155899 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe Gmina Sierpc - ETAP II

Numer ogłoszenia: 136117 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks...

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Sierpc w formie gorącego posiłku - zupa z wkładką lub drugie danie od 06.09.2013r. do 20.06.2014r.

Numer ogłoszenia: 115309 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu , ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 24...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Numer ogłoszenia: 91899 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole w Studzieńcu , Studzieniec 27, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 24 2750974. Adres...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc tel. 24 275-57-01, fax 24 275-57-01 w. 29, OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borkowo Kościelne, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 117242 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Numer ogłoszenia: 117020 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...