Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Numer ogłoszenia: 111093 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 85077 - 2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024 275 57 01. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:...

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Studzieńcu w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 83253 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole w Studzieńcu , Studzieniec 27, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 24 2750974. I....

Modernizacja drogi gminnej nr G 13W relacji Piastowo - Piastowo Nowe, Gmina Sierpc - ETAP III

Numer ogłoszenia: 192911 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01,...

Dostawa oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 178749 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Wykonanie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

Numer ogłoszenia: 166919 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. 024 275 57 01, faks 024...

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu

Sierpc: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu Numer ogłoszenia: 163881 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 978 000 PLN.

Polska-Sierpc: Usługi udzielania kredytu 2014/S 132-236884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Sierpc ul. Biskupa Floriana 4 Punkt kontaktowy: ul. Biskupa Floriana 4 Osoba do kontaktów: Margota Zimerman 09-200 Sierpc POLSKA Tel.: +48...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - patrz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 147173 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu...