Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Sierpc

Ogłoszenie nr 562870-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O...

Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – I etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22

Ogłoszenie nr 560741-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc

Ogłoszenie nr 547773-N-2017 z dnia 2017-07-10 r. Urząd Gminy w Sierpcu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sierpc OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie nr 535113-N-2017 z dnia 2017-06-20 r. Urząd Gminy w Sierpcu: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 16.08.2017r. do 30.06.2018r.

Ogłoszenie nr 530497-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SIERPC

Ogłoszenie nr 527970-N-2017 z dnia 2017-06-07 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O...

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2018r.

Ogłoszenie nr 526863-N-2017 z dnia 2017-06-06 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O...

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO ŁADOWARKI Z OSPRZĘTEM

Ogłoszenie nr 51520 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Sierpc: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO ŁADOWARKI Z OSPRZĘTEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2016-2017

Ogłoszenie nr 320777 - 2016 z dnia 2016-10-10 r. Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2016-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE NA ODCINKACH OD KM 0+000 DO KM 0+336 ORAZ OD KM 0+336 DO KM 1+036 REALIZOWANA NA DZ. NR GEOD. 16, 55 OBRĘB SUŁOCIN TEODORY ORAZ DZ. NR GEOD. 54, 59 OBRĘB ŻOCHOWO

Ogłoszenie nr 302954 - 2016 z dnia 2016-08-26 r. Sierpc: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE NA ODCINKACH OD KM 0+000 DO KM 0+336 ORAZ OD KM 0+336 DO KM 1+036 REALIZOWANA NA DZ. NR GEOD. 16, 55 OBRĘB SUŁOCIN TEODORY ORAZ DZ. NR GEOD. 54, 59 OBRĘB ŻOCHOWO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...