Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2016-2017

Ogłoszenie nr 320777 - 2016 z dnia 2016-10-10 r. Sierpc: Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2016-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE NA ODCINKACH OD KM 0+000 DO KM 0+336 ORAZ OD KM 0+336 DO KM 1+036 REALIZOWANA NA DZ. NR GEOD. 16, 55 OBRĘB SUŁOCIN TEODORY ORAZ DZ. NR GEOD. 54, 59 OBRĘB ŻOCHOWO

Ogłoszenie nr 302954 - 2016 z dnia 2016-08-26 r. Sierpc: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 370520W W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE NA ODCINKACH OD KM 0+000 DO KM 0+336 ORAZ OD KM 0+336 DO KM 1+036 REALIZOWANA NA DZ. NR GEOD. 16, 55 OBRĘB SUŁOCIN TEODORY ORAZ DZ. NR GEOD. 54, 59 OBRĘB ŻOCHOWO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sierpc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sierpcu , ul. Bp. Floriana 4, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie,...

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 17.08.2016r. do 30.06.2017r.

Numer ogłoszenia: 89201 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SIERPC

Numer ogłoszenia: 77161 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...

Remont drogi wewnętrznej (ul. Młyńska) zlokalizowanej w miejscowości Borkowo Kościelne, gm. Sierpc w km 0+000 do km 1+126 dz. nr ewid. 58 oraz Remont drogi gminnej Nr 370503W zlokalizowanej w miejscowości Wilczogóra gm. Sierpc w km 0+000 do km 1+296 dz. nr ewid. 36

Numer ogłoszenia: 130522 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.

Numer ogłoszenia: 8622 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w...