Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2018 roku dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 roku

W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego suszy oraz napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w uprawach rolnych w gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie Gminy Sierpc spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wójt Gminy Sierpc informuje o możliwości składania...