Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przyjęciu w dniu 24 października 2017 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego "uchwały antysmogowej"

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”....