Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierpc z dnia 19/07/2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Sierpc na lata 2019-2028

Sierpc, dn. 19 lipca 2018 roku RO.6162.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERPC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów Wójt Gminy Sierpc działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn....