Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PETYCJA W SPRAWIE WSPIERANIA NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIAMI KLAS VII i VIII

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” prosi o przesłanie treści tego maila do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Z przyjemnością informujemy, że w oparciu o środki Narodowego Programu Zdrowia na...

Petycja w sprawie udzielenia wsparcia szkołom

Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych, prowadzi prace nad programami wspomagającym edukację w szkołach podstawowych. Jest to szereg programów do nauki języka polskiego, matematyki, również języków obcych. Pilotażowym produktem jest program wspomagający naukę tabliczki mnożenia: http://Aztekium.pl/Mistrz...