Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE O CENĘ ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI DLA GMINY SIERPC

Sierpc, 2013-11-28

Fn.271.13.1.2013

 

ZAPYTANIE O CENĘ ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI DLA GMINY SIERPC

 

 

W związku z podjętą uchwałą Nr 151/XXXVIII/2013 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 września 2013r. w sprawie emisji obligacji o wartości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji dla Gminy Sierpc.

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w terminie do 11 grudnia 2013 r. e-mailem na adres; info@gmina.sierpc.pl, lub za pośrednictwem faksu na numer 24 275 57 01.


W załączeniu:

 1. Uchwała Nr 151/XXXVIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji
 2. Uchwała Nr Pł.364.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Sierpc o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł   

  Wójt Gminy Sierpc

  /-/ Tadeusz Prekurat

      

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2013 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 875
12 grudnia 2013 10:00 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [obligacjewynik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2013 14:40 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [obligacjeuchwalario.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2013 14:38 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika [obligacje2013uchwalarady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)