Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe - „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

GOPS.271.1.2017 OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Sierpc zaprasza do złożenia oferty na: „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia...

Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości gminnych w roku 2017

Sierpc, dnia 08.02.2017 r. BI.7031.3.2017 OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Sierpc zaprasza do złożenia oferty na: „Wycenę nieruchomości gminnych w roku 2017” I. ZAMAWIAJĄCY ...

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku”

Sierpc, 05 maja 2016 roku RO.7031.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –...

ZAPYTANIE O CENĘ ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI DLA GMINY SIERPC

Sierpc, 2013-11-28 Fn.271.13.1.2013 ZAPYTANIE O CENĘ ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI DLA GMINY SIERPC W związku z podjętą uchwałą Nr 151/XXXVIII/2013 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 września 2013r. w sprawie emisji obligacji o wartości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego...