Zapytania ofertowe (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2016 roku”

Sierpc, 05 maja 2016 roku RO.7031.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –...