WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Plan sytuacyjny skala: 1: 500/1:1000 z zaznaczonym urządzeniem.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
  3. Pełnomocnictwo oraz opłata z tyt. pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2017 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 396
31 stycznia 2017 12:55 (Mariusz Staniszewski) - Dodanie załącznika.
31 stycznia 2017 12:54 (Mariusz Staniszewski) - Utworzenie sprawy.