WNIOSEK o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną ostatecznością.     

2. Wypisy z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej

3. Opłata skarbowa 56 zł /z opłaty zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe/

4. Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce inwestora  

5. Oświadczenie strony na rzecz, której decyzja została wydana  

6. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz dokonaną opłatą skarbową – 17 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2013 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1166
16 stycznia 2017 14:19 Mariusz Staniszewski - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2017 14:19 Mariusz Staniszewski - Usunięcie załącznika.
16 stycznia 2017 14:18 Mariusz Staniszewski - Aktualizacja danych sprawy.