Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania Informacji publicznej

 

  1. Informację publiczną pozyskaną z Urzędu Gminy w Sierpcu użytkownik opatruje notatką o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania,
  2. Informację publiczną pozyskaną od Urzędu Gminy w Sierpcu należy udostępnić innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. Informacja publiczna pozyskana z Urzędu Gminy w Sierpcu, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,
  4. Urząd Gminy w Sierpcu ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji publicznej. Urząd Gminy w Sierpcu nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej.

 

Warunki określone zostały zarządzeniem Nr Nr 4/Or/12 Wójta Gminy Sierpc z dnia 1 marca 2012r.

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej następuje poprzez wykorzystanie informacji publicznej:

  • ogłoszonej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wywieszonej na Tablicy Ogłoszeń
  • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. / poz.94/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2012 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Staniszewski
Ilość wyświetleń: 1962
05 marca 2012 11:32 Mariusz Staniszewski - Zmiana treści zakładki.
05 marca 2012 11:27 Mariusz Staniszewski - Zmiana treści zakładki.
05 marca 2012 11:20 Mariusz Staniszewski - Zmiana treści zakładki.